Zamanı ölçme araçlarının değişimi hakkında yorum yapabilme. Dakika kavramının deneyimleyerek içselleştirilmesi