Çocukların hayalgücünü ve merakını artırmayı amaçlayan bir etkinlik.