Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlama ve ritim alıştırmaları sayesinde görsel ve ses arasında ilişki kurabilme