Bir resim çizme etkinliği olarak öğrencilerden, bir kısmı verilmiş objeleri tamamlamaları istenir.