Simetri

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik Türü Çalışma Şekli
Toplam Süre25 dakika

Malzemeler
 Ekteki görseller

Adımlar
1

Öğretmen öğrencileri dört gruba ayırır. Bu gruplama öğrencilerin ilgi alanlarına göre yapılabilir.

2

Her grubun bir teması vardır. 1. grup: Moda, 2. grup: Geometri, 3. grup: Doğa, 4. grup: Mimari. Öğretmen bu temalara uygun simetrik ve asimetrik formların görsellerini gruplara verir.

3

Gruplar verilen görselleri inceler ve simetrik/asimetrik olarak nitelendirdikleri kısımlar hakkında notlar alırlar.

4

Bu incelemelerden sonra öneklerden yola çıkarak kendi temalarına uygun simetrik ve asimetrik olmak üzere iki ayrı görsel oluştururlar. Bu iki görselin detaylandırılması için farklı boyalar ve nesneler kullanılabilir.

5

doğa moda mimari matematik

Tüm gruplar çalışmalarını bitirdikten sonra hazırlanan görseller tüm sınıfa grup üyeleri tarafından sunulur.

KategoriSınıf
Puan

Malzemeler

Malzemeler
 Ekteki görseller

Yönergeler

Adımlar
1

Öğretmen öğrencileri dört gruba ayırır. Bu gruplama öğrencilerin ilgi alanlarına göre yapılabilir.

2

Her grubun bir teması vardır. 1. grup: Moda, 2. grup: Geometri, 3. grup: Doğa, 4. grup: Mimari. Öğretmen bu temalara uygun simetrik ve asimetrik formların görsellerini gruplara verir.

3

Gruplar verilen görselleri inceler ve simetrik/asimetrik olarak nitelendirdikleri kısımlar hakkında notlar alırlar.

4

Bu incelemelerden sonra öneklerden yola çıkarak kendi temalarına uygun simetrik ve asimetrik olmak üzere iki ayrı görsel oluştururlar. Bu iki görselin detaylandırılması için farklı boyalar ve nesneler kullanılabilir.

5

doğa moda mimari matematik

Tüm gruplar çalışmalarını bitirdikten sonra hazırlanan görseller tüm sınıfa grup üyeleri tarafından sunulur.

Simetri

Bir cevap yazın