Simetri ve asimetri kavramlarını tanımlayabilmek. Farklı disiplinlerden örneklerini görerek kendi çalışmalarını oluşturmak.