Temel bilimsel süreç becerilerinden olan ‘sınıflandırma’ becerisi uygulaması