Eş anlamlı kelimeler konusunda hedef kelimelerin ezberlenmesini kolaylaştırmayı amaçlayan keyifli bir yapboz etkinliği. Öğrencilerin ilkokul Türkçe dersi konusu olan eş anlamlı kelimeleri eğlenerek öğreneceği bu sınıf içi etkinlikte dijital bir yapboz aracı olan Tarsia kullanılmıştır.