Öğrencilerin “Tiyatro” konusuyla ilgili ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri çalışma kağıtları üzerine yoğunlaşacakları bir etkinlik.