Günümüzde kullanılan ulaşım araçlarını tanıtma, sınıflandırma becerisini kazandırma ve gelecekteki ulaşım araçlarını hayal etmelerini amaçlayan bir etkinlik. 2.Sınıf Hayat Bilgisi dersi Taşıtlar ve Trafik ünitesi işlenirken uygulayabileceğiniz bu etkinlikte öğrenciler seçtikleri taşıtlar hakkında araştırma yapıp daha sonra sınıfta taşıtları çeşitli özelliklerine göre sınıflandıracak ve üretim kısmında kendi araçlarını tasarlayacaklar.