Uzamsal İlişkiler

Öğrenciler grup arkadaşlarına yer-yön betimeleyici yönergeler vererek uzamsal ilişkiler konusunda alıştırma yaparlar.

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik TürüOyun Çalışma Şekliİkili Çalışma
Toplam Süre40 dakika

Malzemeler
 Legolar ya da renkli boyanmış taşlar
 Paravan görevi görecek mukavva veya öğrencilerin okul çantası

Adımlar
1

Öğretmen öğrencilerini ikişerli gruplara ayırır ve legoları dağıtır. Gruptaki iki öğrencide de birbirleri ile aynı sayıda ve aynı renklerde legolar olmalıdır.

2

 Öğrenciler karşılıklı oturur ve birbirlerinin taşlarını görmemeleri için aralarına paravan görevi görecek şekilde çanta veya mukavva konulur.

3

 Öğretmen başlangıçta tüm sınıfa topluca yönergeler verir ve öğrenciler ellerindeki malzemelerle yönergelere uygun şekiller oluşturmaya başlarlar. (Örn; "Kırmızı lego sarı legonun sağında olmalı.", "Mavi legonun üstüne yeşil legoyu koyun." gibi.)

4

 Dört yönergeden sonra paravanlar kaldırılır ve öğrenciler partnerleri ile kendi şekillerini karşılaştırır.

5

 Farklı şekillerin çıkması halinde yönergeler tekrardan verilir ve aynı şekile ulaşmaları sağlanır.

6

 Öğretmen öğrencilerin oyunu anladığından emin olduktan sonra bu kez gruptaki partnerlerin birbirlerine yönerge vermelerini ister. Yönerge verirken "altında-üstünde", "sağında-solunda" gibi ifadeler kullanmalarını ister.

7

Gruptaki her öğrenci dörder kere yönerge verdikten sonra paravan kaldırılır ve şekiller karşılaştırılır.

KategoriSınıf
Puan

Malzemeler

Malzemeler
 Legolar ya da renkli boyanmış taşlar
 Paravan görevi görecek mukavva veya öğrencilerin okul çantası

Yönergeler

Adımlar
1

Öğretmen öğrencilerini ikişerli gruplara ayırır ve legoları dağıtır. Gruptaki iki öğrencide de birbirleri ile aynı sayıda ve aynı renklerde legolar olmalıdır.

2

 Öğrenciler karşılıklı oturur ve birbirlerinin taşlarını görmemeleri için aralarına paravan görevi görecek şekilde çanta veya mukavva konulur.

3

 Öğretmen başlangıçta tüm sınıfa topluca yönergeler verir ve öğrenciler ellerindeki malzemelerle yönergelere uygun şekiller oluşturmaya başlarlar. (Örn; "Kırmızı lego sarı legonun sağında olmalı.", "Mavi legonun üstüne yeşil legoyu koyun." gibi.)

4

 Dört yönergeden sonra paravanlar kaldırılır ve öğrenciler partnerleri ile kendi şekillerini karşılaştırır.

5

 Farklı şekillerin çıkması halinde yönergeler tekrardan verilir ve aynı şekile ulaşmaları sağlanır.

6

 Öğretmen öğrencilerin oyunu anladığından emin olduktan sonra bu kez gruptaki partnerlerin birbirlerine yönerge vermelerini ister. Yönerge verirken "altında-üstünde", "sağında-solunda" gibi ifadeler kullanmalarını ister.

7

Gruptaki her öğrenci dörder kere yönerge verdikten sonra paravan kaldırılır ve şekiller karşılaştırılır.

Uzamsal İlişkiler

Bir cevap yazın