Öğrenciler grup arkadaşlarına yer-yön betimeleyici yönergeler vererek uzamsal ilişkiler konusunda alıştırma yaparlar.