Yazdırma Seçenekleri:

Uzamsal İlişkiler

Çalışma Şekli ServingsToplam Süre40 dakika

Öğrenciler grup arkadaşlarına yer-yön betimeleyici yönergeler vererek uzamsal ilişkiler konusunda alıştırma yaparlar.

Malzemeler
 Legolar ya da renkli boyanmış taşlar
 Paravan görevi görecek mukavva veya öğrencilerin okul çantası
Adımlar
1

Öğretmen öğrencilerini ikişerli gruplara ayırır ve legoları dağıtır. Gruptaki iki öğrencide de birbirleri ile aynı sayıda ve aynı renklerde legolar olmalıdır.

2

 Öğrenciler karşılıklı oturur ve birbirlerinin taşlarını görmemeleri için aralarına paravan görevi görecek şekilde çanta veya mukavva konulur.

3

 Öğretmen başlangıçta tüm sınıfa topluca yönergeler verir ve öğrenciler ellerindeki malzemelerle yönergelere uygun şekiller oluşturmaya başlarlar. (Örn; "Kırmızı lego sarı legonun sağında olmalı.", "Mavi legonun üstüne yeşil legoyu koyun." gibi.)

4

 Dört yönergeden sonra paravanlar kaldırılır ve öğrenciler partnerleri ile kendi şekillerini karşılaştırır.

5

 Farklı şekillerin çıkması halinde yönergeler tekrardan verilir ve aynı şekile ulaşmaları sağlanır.

6

 Öğretmen öğrencilerin oyunu anladığından emin olduktan sonra bu kez gruptaki partnerlerin birbirlerine yönerge vermelerini ister. Yönerge verirken "altında-üstünde", "sağında-solunda" gibi ifadeler kullanmalarını ister.

7

Gruptaki her öğrenci dörder kere yönerge verdikten sonra paravan kaldırılır ve şekiller karşılaştırılır.

Ek Bilgiler
Notlar
Öğrenciler karşılıklı oturacağı için sağ-sol kavramı karışabilir. Öğretmen bu konuda dikkatli olabilir.
Öğrencilerin durumuna göre yönerge sayıları arttırılıp azaltılabilir.