Have got-Has got kalıbıyla soru, olumlu ve olumsuz cümle kurabilme pratiği