Farklılaştırma Nedir?

Farklılaştırma en temel ifadeyle; öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme stillerine göre içerik, süreç ve üründe farklılıklar yapmaktır.

Yukarıdaki tanımı uzun bulanlar için kısaca öğrencilerin yetenek seviyelerine göre öğrenme ortamı sunmak diyebiliriz.

Farklılaştırılmış bir sınıfın genel özellikleri

Tomlinson’a göre gerçek anlamda farklılaştırılmış bir sınıfta öğretme ve öğrenmeyi şekillendiren dört özellik bulunmaktadır:

  1. Öğretim kavram odaklı ve ilkelere dayalıdır. Herkes anahtar kavramları keşfeder ve uygular, ancak ileri düzeydeki öğrenci öğrendiklerini genişletme ve uygulama fırsatına sahiptir.
  2. Farklılaştırma öğrencinin gelişimi kadar hazır bulunuşluğu ile ilgili devam eden bir değerlendirme inşa eder.Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçlarını sürekli olarak değerlendiriyor olmalıdır. Böylece öğrencilerine nasıl rehberlik edeceklerini, destekleyeceklerini ve onları nasıl ileri taşıyacaklarını bilirler.
  3. Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmen, öğrencileri için esnek gruplama yöntemini uygular. Öğrenciler bağımsız olarak, grupla birlikte ve diğer arkadaşlarıyla çalışma fırsatına ihtiyaç duyarlar. Gruplama öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ve etkinliklerin amaçlarına göre düzenlenir.
  4. Farklılaştırılmış bir sınıf, öğrencilerin etkin kaşifler olmasına imkan tanır. Öğretmenler “sahnedeki bilge” olmak yerine “öğrencinin yanındaki rehber” olurlar.

Farklılaştırma adına sınıfta uygulamalar yapmak isteyen öğretmenlere tavsiyeler

Öğrencilerle yapılacak birebir ve/veya küçük grup görüşmeleri onları daha iyi tanımanıza ve ihtiyaçlarını belirlemenize yardımcı olur.

Bir dersteki öğrenme araçlarında çeşitlilik sağlamanız farklı öğrenme profilindeki öğrencilerin derse odaklanmalarını sağlar. Fotoğraf, video, infografik, sesli kitap, dergi vb.

Öğrenme sürecinde yaşadığınız zorlukları ve izlediğiniz yolları öğrencilerinizle paylaşın. Onları öğrenme ve düşünme konusunda cesaretlendirin.

Arkadaşlarıyla fikir alışverişi yapmaları için ortam sağlayın. Akran öğreniminin gerçekleşmesi için sınıf içi tartışmalara vakit ayırın.

Benzer öğrenme stilleri olan öğrencilerden küçük gruplar oluşturun.

Öğrencileri açık uçlu projeler hazırlamaları için görevler verin. Projelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve fikirlerine savunmalarına izin verin.


Bu yazı oluşturulurken faydalandığım kitaplar:

  • Differentiating the curriculum for gifted learners, Wendy Conklin
  • How to differentiate instruction in mixed ability classrooms, Caroll Ann Tomlinson
  • Farklılaştırılmış Öğretim, Hasan Said Tortop

 

Bu yazının aynısına Medium hesabımızdan ulaşabilir, Mektepp’i Medium üzerinden de takip edebilirsiniz.


Yorum Yap

author
Betül Gültekin

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp