Kitap Önerisi: Resimleriyle Çocuk

Öğretmenler, anne-babalar, yetişkinler olarak hepimiz çocukların yaptıkları resimleri yorumlayabilmek isteriz. Ne çizdin, bu nedir, neden portakalı mor boyadın, çiçek evden büyük mü  gibi belki de sorulmaması gereken sorular yöneltiriz. Aslında amacımız çocukların bize sözel olarak ifade etmediklerini resimlerinden görebilmektir. Çocuğa resmiyle alakalı sorular sorsak da istediğimiz cevabı alamayız. Bu nedenle önceden resim yorumlamakla ilgili  bazı ipuçlarını bilmemiz gerekir. 

Haluk Yavuzer’in Resimleriyle Çocuk adlı bu kitabında çocuk resimleriyle ilgili kapsamlı bilgi edinmek mümkün.  Öncelikle çocukların yaşlarına  göre bulundukları resim evreleri, evrelerin gerektirdiği çizimleri bilmek, elimize alacağımız herhangi bir resmi yorumlamak için şart olacak. Örneğin elimize aldığımız bir karalama resim, resmi çizen çocuğun yaşıyla anlamlandırılabilir. 

Yaşlarla orantılı 5 temel evrenin genel özelliklerinin yanı sıra, abartılı büyük ya da küçük çizilmiş objeler, eksik çizgiler, insan figürlerinde yarım bırakılan organlar, kağıda resmi konumlandırma şekli, kullanılan renkler gibi farklı noktalardan ipuçları yakalayabiliriz. Kitapta tüm bu noktaların örnekleri verilmiş,  gerçek çocuk resimleriyle değinilmiş. Resmi çizen çocuğun cinsiyeti, yaşı, okul başarısı, arkadaş ilişkilerindeki durumu gibi kişisel bilgilerine de yer verilmesi yorumlamayı kolaylaştırıyor. 

Kitabın başka bir bölümünde çocuk  resimlerinde en sık işlenen konular;  insan figürü, ev figürü, yüksek binalar, ağaç çizimleri yorumları yer alıyor. Resimlerde realizm, tekrar ve simetri, orantı gibi özelliklerin örnekli açıklamaları da yorumlama için sahip olmamız gereken önemli bilgilerden. Zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi bölümü; iletişim kopukluğu, yitirilen babayı konu alan resimler, kardeş kıskançlığı, sağlıksız ve huzursuz aile ortamını yansıtan resimler, güvensizliği yansıtan resimler gibi bazı  problemleri tespit edebileceğimizi ifade ediyor. Bunun yanı sıra zihinsel geriliği olan öğrenci resimleri ve üstün yetenekli öğrencilerin resimlerinin özellikleri de mevcut. 

Benim kitaptan aldığım ipuçlarından bazıları,  resimlerde yer çizgisi kullanmak bireyin kendisi ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurduğunun göstergesi olarak yorumlandığı, büyük dişler çizilmesinin saldırganlık göstergesi olabileceği, kulakları sürekli abartılı ve  büyük çizen bir çoçuğun işitme problemi yaşıyor olabileceği…  Öğrencilerinizin resimlerini doğru yorumlayabilmek için çok daha fazla ipucu bulabileceğiniz ‘Resimleriyle Çocuk’ adlı kitabı  bir çırpıda okuyacaksınız.

İyi okumalar. 

Bir cevap yazın