KODA Çocuk Atölyeleri

Bu sayfadaki içerikler, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) tarafından tasarlanan ve KODA’nın çalıştığı bölgelerdeki okullarda uygulamaya sokulan Çocuk Atölyelerinden oluşmaktadır.

Çocukların çeşitli akademik bilgi ve becerilerin yanısıra, özellikle sosyal-duygusal-bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış olan atölyelerin süresi ortalama 3 saattir. Her bir atölyenin disiplinler arası olmasına, yaşayarak öğrenmeyi gözetmesine ve olabildiğince kolay ulaşılabilen malzemeler ile atölyelerin uygulanabilir olmasına özen gösterilmiştir.

KODA Çocuk Atölyelerini, köylerde hizmet veren tüm sınıf öğretmenleri, öğretmen adayları, tüm diğer sınıf öğretmenleri ve eğitmenlerin kullanımına açık olacak şekilde bu alanda paylaşıyoruz. Sizlere ve öğrencilerinize katkı olması dileğimizle…

Sevgiler,

KODA Ekibi

Biz Kimiz?

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) fikri, çoğu zaman yoksunluklarıyla gündeme gelen köy okullarının, aslında hayalimizdeki eğitim için büyük fırsatlar sunabileceği inancıyla ortaya çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde çalışan motivasyonu yüksek öğretmenler, eşit eğitimin gücüne inanan eğitmenler, değişime inancı tam gönüllüler olarak, köy okullarında sürdürebilir değişimi yaratmak için bir araya geldik. Yola çıktık, bu yolun adını da KODA koyduk.

Vizyonumuz

Her bireyin doğayla uyum içerisinde kendini keşfedebildiği ve gerçekleştirebildiği bir dünyayı, sürdürülebilir eğitim ekosistemleri üzerinden, birlikte gerçekleştirmek.

Misyonumuz

Türkiye’nin köy okullarında kırsaldaki koşullara uygun, bütünsel ve nitelikli bir eğitimi gerçek kılmak.

Hedeflerimiz

– Köy öğretmenlerini kişisel ve mesleki açıdan güçlendirmek.

– Köy okullarında değişime öncülük edebilecek, birbirine ilham veren, destek olan ve büyüyen bir öğretmen ve gönüllü topluluğunun ortaya çıkmasına öncülük etmek,

– Köylerdeki fırsatları değerlendirerek bununla birlikte sorunları görmezden gelmeden; köy okullarındaki eğitimin kalitesini artıracak çocuk merkezli, yenilikçi örnek uygulamaları ortaya çıkarmak ve yaygınlaştırmak.

Eğitim Vizyonumuz

 • önceliği çocuğun iyi olma hali olan,
 • konuların branşlara ayrılmadan bağlantılı biçimde işlendiği,
 • gerçek hayatla ve doğayla iç içe,
 • uygulamalı,
 • öğrencilerin hem birbirlerini hem de öğretmenlerini yakından tanıdıkları,
 • öğretmenlerin öğrencileri bir birey olarak algıladığı,
 • ailelerin de okuldaki eğitim sürecine aktif biçimde dahil olduğu,
 • akran eğitiminden en üst düzeyde faydalanan,
 • içinde bol bol oyun oynanan,
 • farklılıkları kapsayan,
 • öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımlarını gözeten,
 • öğrenmeye bütüncül yaklaşan, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini önemseyen,
 • öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş,
 • sürekli öğrenen, kendinin ve potansiyelinin farkında olan, öğrenciyle, aileyle, köyle bağ kuran, mesleğini sevgiyle yapan öğretmenler.

Çocuk atölyelerini uygulayacak eğitmenler için hatırlatmalar ve tavsiyeler için tıklayınız.

KODA hakkında detaylı bilgi almak için; www.kodegisim.org


ÇEMBER ATÖLYESİ-1 Başlangıç ÇemberiKoy Okullari Degisim Agi Dernegi tarafındanÖğrencilerin gün boyu yapılacak çalışmaya hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla yapılan bir ısınma oyunu ve sınıf kuralları belirleme etkinliği.
ÇEMBER ATÖLYESİ-4 Beni HissetKoy Okullari Degisim Agi Dernegi tarafındanÖğrencilerin sözel dili kullanmadan iletişim kurmalarını ve birbirlerinin dokunuşlarını hissederek, çizime aktarmalarını sağlamayı amaçlayan bir etkinlik.
ÇEMBER ATÖLYESİ-5 Müziğin RengiKoy Okullari Degisim Agi Dernegi tarafındanÇocukların, ritim, müzik ve çizgiyi beden dilleriyle algılama ve müziğe, ritme paralel olarak hareket edebilme ve çizerek aktarabilme becerisi kazanmalarını amaçlayan bir etkinlik.
ÇEMBER ATÖLYESİ-6 Kapanış ÇemberiKoy Okullari Degisim Agi Dernegi tarafındanÇocukların gün boyu yaptığı çalışmaları sanat yoluyla değerlendirilmesi için uygulanan bir sanat etkinliği.