Mektepp platformunda bulunan sınıf içi etkinlikler aşağıdaki kriterler dikkate alınarak hazırlanır.

  • Öğrenciler öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. Sınıf içi tartışmalar ve beyin fırtınaları ortak anlamlar ve doğrular oluşturabilmek için etkin şekilde kullanılmalıdır.
  • Öğrenmeler olabildiğince somut deneyimlerle sağlanmalıdır. Semboller, somut araçlar, resimler, simülasyonlar vb.
  • Öğrencinin yalnızca hatırlaması değil, öğrenilenlerin arkasında yatan kavramları içselleştirmesi hedeflenmelidir. Bir başka deyişle; öğrendiklerini öncül bilgileriyle sentezleyerek günlük hayatıyla ilişkilendirebileceği bağlantılar oluşturulmalıdır.
  • Etkinlikler hazırlanırken birden fazla disipline hizmet etmesi önemlidir. Diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir.
  • Öğrencinin motivasyonu dikkate alınmalıdır. Her şeyden önce öğrencinin öğrenirken eğlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
  • Teknoloji etkin kullanılmalıdır. Videolar, çeşitli görseller ve online eğitim araçları ile öğrenme süreci zenginleştirilmelidir.
  • Grup çalışmalarına önem verilmelidir. Ekiple yapılan ortak çalışmalar öğrencide eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerileri geliştirir. Bu sayede öğrenilenlerin kalıcılığı artar.
  • Öğrencinin öğrenme sürecinde olabildiğince bedenini kullanmasına önem verilmelidir.