Mektepp Nedir?

Öğretmenlere Yönelik bir Paylaşım Platformu

Mektepp, öğrenenin merkezde olduğu sınıflar oluşturmak için öğretmenlerin ilham aldıkları bir paylaşım platformudur. Paylaşım ve birlikte öğrenme kültürünü benimsemiş öğretmenleri hem dijitalde hem de fiziksel olarak bir araya getiren bu platformun temel amacı yeni öğrenme yöntemlerini sınıflarına taşıyan öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmak aslında. Peki mektepp bunu nasıl gerçekleştirmeyi planlıyor? Öğretmenlere dijitalde sınıf içi etkinlikler sunarak ve her ay düzenli olarak buluşmalar kurgulayarak.

Sınıf içi Etkinlikler

Müfredat ile uyumlu bu etkinliklerin, ders kazanımlarının yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği yapma, girişimcilik vb. 21.yy becerilerinin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Öğretmenler tarafından üretilen ve derslerde uygulanan sınıf içi etkinliklerin ortak noktası öğrencilerin etkin katılımına ve deneyimleyerek öğrenmesine dayanmasıdır. Mektepp.com’da paylaşılan bu etkinlikler, öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonunu arttıracak ve kalıcı öğrenmelerine olanak sağlayacaktır.

Buluşmalar

Sanal bir platformun yanı sıra öğretmenler Mektepp Buluşmaları adı altında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden öğrendikleri ve alanında uzman kişilerin de konuk olduğu ortamlarda bir araya gelirler.

Mektepp Buluşmaları’nın temel amacı, teorideki eğitim yaklaşımlarının sınıf ortamlarındaki karşılıkları üzerine konuşmak ve bu sayede uygulamaya geçirme konusunda işleri kolaylaşlaştırmaktır. Ayrıca yeni fikirlere, gelişmelere kafa yoran öğretmenlerin birbirleriyle vakit geçirmeleri için de ortam sağlanmaktadır. Her ay düzenli olarak yapılan Mektepp Buluşmaları kapsamında güncel bir eğitim konusu hakkında sunum ve workshoplar düzenlenir.

mektepp, buluşması, hasan hoca, atölye

3.Mektepp Buluşmasından Bir Kare

Biz, öğretmenlerin bir paylaşım kültürü içerisinde birbirleri ile tecrübelerini paylaşması sonucu eğitim ortamlarının çok daha iyi bir yere gelebileceğine inanıyoruz. Tam da bu sebeple, hem onlar için hem de onlarla birlikte en ideal platformu inşa etmek için çaba sarf ediyoruz.

Bu yazının aynısına Medium hesabımızdan da ulaşabilir, Mektepp’i Medium üzerinden de takip edebilirsiniz.


Yorum Yap

author
Muammer Dolmacı

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp