PERMAKÜLTÜR

Permakültür nedir? 

Permakültür kavramının isim babası Bill Mollison, Permakültür: Bir Tasarımcı El kitabı adlı eserinde permakültürü şöyle tanımlar: Permakültür, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Üzerinde yaşayan insanlar ile arazinin, gıda, enerji, barınak ve diğer maddi ve manevi ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılayan ahenkli bütünleşmeleridir. Sürdürülebilir tarım olmaksızın istikrarlı bir sosyal düzen mümkün değildir.

Permakültür tasarımı, kavramsal, maddi ve stratejik bileşenleri tüm canlıların yararına çalışan bir model içinde bir araya getiren bir sistemdir. Permakültürün arkasındaki doğaya aykırı olmaktan ziyade onunla birlikte çalışma, uzun süreli düşüncesizce hareket etmekten ziyade uzun süreli özenli gözlem yapma, sistemlerin sadece bir ürününün peşinde koşmaktan ziyade onlara bütün işlevleriyle bakma ve sistemlerin kendi evrimlerinin gerçekleşmesine izin verme felsefesidir.

Eğitimde kullanımı:

Şimdi permakültürü okullarda nasıl kullanabiliriz ya da bunun öğrencilere kazanımları ne olacak diyebilirsiniz. Eğer okul bahçeniz permakültür yapmak için müsaitse siz de okul bahçenizi ekolojik bahçe haline çevirebilirsiniz. Eğitimlere açık sınıflarda devam edebilir ve etkinliklerinizde doğadan yardım alabilirsiniz. Bunun yanı sıra “Bizim okulun bahçesi bize zor yetiyor.” diyorsanız çevrenizde permakültür faaliyeti yapan yerleri araştırarak düzenli okul ziyaretleri yapabilirsiniz. 

Permakültürün çocuklara sağladığı faydalardan bahsetmek için bizim okulca yaptığımız gezilerden bahsedeceğim. Öncelikle çocuklar tamamen doğada vakit geçireceğinden gitmeden önce çok heyecanlı ve hevesli oluyorlar. Tabi böceklerden korkan ve kirlenmekten hoşlanmayan çocuklar hariç. 

Bizim yaptığımız permakültür gezisi üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan orman gezimizi her ay düzenli olarak yaptık. Gezimizde sekiz ay boyunca aynı yoldan yürüyerek ormandaki değişimleri gözlemledik. Sonbaharda yaprakların dökülmesini, kış aylarında ormanın sessizleşmesini, ilkbaharda ise ormanın yavaş yavaş uyanışını, ağaçların büyümesini gözlemledik. Orman gezimizde çocukların ormanı keşfetmelerini, özgüveni desteklenmesi gereken öğrencileri yürüyüş lideri seçerek özgüvenlerinin desteklenmesini sağladık. “Normalde arkadaşları tarafından oyunlarda seçilmeyen bir öğrencimiz hareketliliği sayesinde orman liderliği görevini başarıyla yerine getirdi ve günün sonunda lider olmak çok güzeldi diyerek bitirdi.” 

Eşek arısı mazısı

Bazen orman gezilerimizde farklı bulduğumuz bitkileri toplayıp onları inceledik. 

İkinci bölüm, yani çocukların serbest oyun zamanında çocuklar ilk başta okul bahçesindeki oynadıkları oyunları oynayarak geçirirken ilerleyen zamanda kürek, kazma gibi aletleri kullanarak kendi köprülerini yapmaya çalıştılar. Permakültür arazisinde kendi kerpiç evlerini oluşturmaya çalıştılar. Burada oyun kurarken farklı yaş gruplarından çocuklar birlikte oynadılar. 

Üçüncü bölüm ise mutfak atölyesi ve toprak atölyesiydi. Bu atölyelere katılım için çocukları iki gruba ayrıldık ve bir grup mutfak atölyesinde turşu kurma, simit ve galeta yapma gibi sağlıklı tarifler denedi. Toprak atölyesinde olan öğrenciler ise toprağın çapalanması, çiçek dikimi ve tohum ekimi etkinlikleri yaptı. Bazı çocuklar toprağa dokunmaktan çekinseler de zamanla dokunmaya alıştılar ya da sopa ve benzeri aletler kullanarak kendi çözümlerini buldular. 

Açık sınıfta kimi zaman çocuklarla ders etkinliğimizi yaparken kimi zaman da o gün gördüğümüz farklılıkları defterlerimize yazarak ya da çizerek günümüzü bitiriyorduk. 

Son olarak bütün gezilerimizden mutlu ve yorgun olarak ayrıldık, tabi bir de kış aylarında yaptığımız gezilerde her yerimiz çamurdu. Bu problemi yedek kıyafet getirerek ve serviste yerlere gazete sererek çözebilirsiniz. : )    

Daha fazla bilgi için kaynaklar:

http://permacultureturkey.org

http://permakulturplatformu.org/


Yorum Yap

author
Seyma Dogdu

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp