Profil

Henüz hayalindeki eğitim-öğretim sürecini sınıflarına aktaramamış olan ama her geçen yıl bu idealine daha da yaklaşan ve öğretmenliğinin son gününe kadar arayışlar içinde olmayı kendine düstur edinmiş bir Türkçe öğretmeni.
Haftalık Davranış Tombalasıhocamhocam tarafındanÖzellikle ilkokul ve ortaokul seviyesinde biçimlendirilmek ya da kazandırılmak istenen davranışları oyunlaştırmadan yararlanarak sağlamak için oluşturulmuş bir etkinlik.
Ödev Öz Kontrolühocamhocam tarafındanÖğrencilere genel işleyişin aksine ödevlerin ne öğretmen ne de görevli öğrencilerce kontrol edileceği söylenir. Ayrıca Ödev Öz Konrolü Çizelgesi'nin ders içi etkinlik puanını etkilemeyeceği özellikle vurgulanır. Artık tüm öğrenciler ödevlerini kendileri kontrol edecektir.
Konu-Ana Fikir Dartıhocamhocam tarafındanTürkçe derslerinde metin işleme sürecindeki en çetin meselelerden biridir metnin konusunu ve ana fikrini yakalayabilmek. Genellikle aksi gibi ikisi birbiriyle karıştırılır. Öğrenci karıştırdıkça da pes eder, sıkılır. Bu etkinlikle konu ve ana fikir tespiti bir nebze daha oyunsu ve eğlenceli oluyor.
Kendim Çektim Kendim Uydum – Sınıf Kurallarıhocamhocam tarafındanDers verimini en yüksek seviyede tutmak adına dönem başında belirlenmiş ancak henüz istenen seviyede özümsenmemiş olan sınıf kurallarını, öğrencileri sürece fotoğraflı bir şekilde katarak sınıftaki ortak dili iyileştirmek adına düzenlenmiş bir çalışmadır.