Pygmalion Etkisi Nedir?

Pygmalion Etkisi birçok araştırmaya konu olmuş olup bireylerin beklentiler ve geri dönütler yardımıyla performansının değişimini açıklamaktadır. Kendini gerçekleştiren kehanet olarak bilenen kavramın temelini oluşturduğu bu etki ile hayatımızın bir çok alanında karşı karşıya gelmekteyiz.


​Robert Rosenthal tarafından yapılan bir deney sonucu popülerite kazanan Pygmalion Etkisi öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki beklentilerinin öğrencilerin performansları ile doğru orantılı bir ilişki içerisinde olduğu sonucu ortaya koymuştur. Beklentilerin geri bildirimlerle desteklenmesi sonucunda ise performansların beklentiyi gerçekleştirmesi süreci açıklamaktadır. Pygmalion Etkisi pozitif geri bildirim ve performansta artış olması durumları için kullanılırken tam tersi etkiye literatürde Golem Etkisi adı verilmektedir.​

“Araştırmalar öğretmenlerin öğrencilerin yüksek yeteneğinin olduğuna inandığında, sözsüz iletişim tekniklerinden göz kontağı kurma, öğrencinin başını okşama, öğrenciye doğru eğilme, gülümseme gibi davranışlarda daha sık bulunduğunu; az yetenekli olduğunu düşündükleri öğrencilerle daha az sözsüz iletişim kurduklarını göstermektedir (Bamburg, 1994)” (B.Ö.,G., 2017)

Beklenti ve düşüncelerini aktarmada öğretmenlere kelimeler kadar yardımcı olan bir diğer iletişim şekli ise beden dilidir. Gülümseme, göz teması kurma, pozitif pekiştireçler kullanma ve bunları yerinde, tutarlı bir şekilde gerçekleştirmek beklentilerin içselleştirilmesinde etkili olacaktır.

• Sınıf ortamında başarısızlığı ön plana çıkaran konuşmalardan kaçınarak, yeteri kadar çalışmaları durumunda yapabileceklerini vurgulamalısınız.
• Beklentilerin direkt, açık, anlaşılır ve kişiselleştirilmiş şekilde öğrenciye aktarılması gereklidir.
• Beklentilerin spesifik olarak belirtilmesi yanlış anlaşılmaların önüne geçmede önemlidir.
• Yöneticilerle veya öğretmenlerle öğrencilerin başarısızlıkları hakkında değil başarıları hakkında görüşlerinizi ön plana çıkarın.
• Beklentilerinizi yükseltin, öğrencilerinizin bunu içselleştirmesini sağlayacak davranışlarda bulunun ve bunu sık sık dile getirin. Örneğin, “Bu problemi çözebileceğini düşünüyorum” veya “Bu konu hakkındaki görüşlerini daha iyi ifade edebileceğini düşünüyorum, bunu yapabilirsin.”
• Öğretmenin bir model olarak davranış sergilemesi etkili bir beklenti iletişimi yöntemlerindendir.

Kaynakça:
– Boydak Özan, Mukadder & Gündüzalp, Seda. (2017). Pygmalion Etkisi ve Liderlik. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5. 69.

– https://fs.blog/2018/05/pygmalion-effect

– https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/center-for-teaching-excellence/teaching-and-learning/pygmalion

Bir cevap yazın