Uzaktan Eğitim: İşe Yarar Metotlar

———————

Bu  yazı Teaching at a Distance: Methods that Work başlıklı makaleden düzenlenmiştir.

———————

Bu yazı, ilk kez uzaktan ve çevrim içi eğitimi deneyimleyen insanlar ile zaten uzaktan ders vermiş veya yeni bir şeyler öğrenmek isteyen öğretmenler için hazırlanmıştır.

Her bir başlık uzaktan eğitimde öğrenmeye yönelik bir yaklaşımı ele almaktadır. Aşağıda verilen metotlar geçmişte tamamlanmış Yenilikçi Pedagoji Raporları’na dayalıdır ve teknoloji ile internet erişimleri kısıtlı olan öğrenciler dikkate alınmaktadır.

Tersyüz Öğrenme (Flipped Learning)

Bağımsız öğrenme ile öğretmen liderliğindeki dersleri harmanlamak.

Tersyüz öğrenme, geleneksel sınıftaki öğretme yaklaşımını bağımsız öğrenmeye dönüştürür. Öğrenciler evde videolar izler, kayıtlar dinler, kitaplar, çalışma kağıtları okurlar. Bu kaynaklar, öğrencilere istedikleri zaman durup not alabilmeyi ve kendi bireysel öğrenme yollarıyla çalışma imkânı sağlar. Tabii ki bazı öğrencilerin aile üyelerinden yardım almaları gerekebilir.. Bu bağımsız çalışma sayesinde öğrenciler öğretmenle birlikte oldukları canlı derslerde çalıştıkları konu hakkında eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir.  Böylece canlı dersler  öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri desteğiyle dersleri keşfedecekleri bir zaman dilimi olarak tasarlanır.

Geriöğret (Teachback)

Öğretilen şeyi öğreterek öğrenmek.

Öğretmen öğrenciye bir konu hakkında açıklamalar yapar. Sonrasında öğrenci öğrendiği yeni bilgiyi öğretmenine öğretiyormuş gibi anlatmaya çalışır. Eğer öğrenci tekniğe olumlu cevap verirse, öğretmen konuyu açıklamaya devam eder. Eğer öğrenci teknikle ilgili sorun yaşarsa, öğretmen anlaşılmayan noktaları aydınlatır ve öğrenci öğretmeniyle ortak bir noktada buluşana kadar konuyu anlatmaya devam eder.

Kesintisiz Öğrenme (Seamless Learning)

Öğrenmeyi yer-zaman, teknoloji ve aktivitelere bağlantılandırmak.

Kesintisiz Öğrenme farklı yer ve zamanlarda gerçekleşen öğrenme deneyimlerini bir araya getirir. Öğretmenin yönettiği bir aktiviteyle başlayıp aile üyeleriyle veya çevrim içi öğrencilerle olan bir tartışmaya geçilmesi gibi planlı olarak uygulanabilir. Aynı zamanda televizyondan veya internetten karşımıza ilginç bir başlık bir tartışma veya ders konusu başlattığında spontane şekilde de uygulanabilir. Öğrenciler bu bağlantılı deneyimleri bir defterde, telefonda ya da bilgisayarda bir araya getirebilirler. 

Öğrenmeyi Öğrenmek (Learning to Learn)

Uzaktan eğitimde nasıl etkin bir öğrenci olunacağını öğrenmek.

Öğrencinin zamanla geliştirdiği ve kazandığı bazı beceri ve teknikler vardır. Okulda, öğrenciler öğrenmek için ihtiyaçları olan konuyu, kaynakları ve motivasyonu sağlamada sık sık öğretmenlerine güvenirler. Uzaktan öğrenirken ise, sorumlulukların çoğu öğrencidedir. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek şunları yapabilmeyi içerir: 

  • Öğrenmek için ihtiyaç duyulan şeylere karar vermek, 
  • Hedefler belirlemek, 
  • Birlikte öğreneceğin başka insanları da içeren faydalı kaynaklar bulmak, 
  • Öğrenme stratejileri seçmek, 
  • Süreci gözden geçirmek, 
  • Yaratıcı beceriler geliştirmek ve 
  • Öğrenme çıktılarını değerlendirmektir.

Bilgiyi Değerlendirmek (Evaluating Information)

Hangi kaynakların güvenilir olduğuna karar vermek.

Her gün öğrenciler nereden bilgi elde edebileceklerine, hangi kaynakların güvenilir olduğuna ve zıt görüşlere nasıl cevap vereceklerine kararlar verirler. Farklı kaynaklardan veya tek bir kaynaktan elde edilmiş bilgiyi değerlendirmek için beceriler geliştirmek, öğrencilerin yalan haberlerden ve yanlış yönlendiren bilgiden kaçınmalarına, zıt görüşlerle ilgili karar vermelerine, farklı görüşleri filtreleyen ve yanlılığı pekiştiren kısıtlı kaynakların ötesine geçmelerine yardımcı olacaktır.

Düşünmeyi Görünür Yapmak (Making Thinking Visible)

Öğrencinin öğrenimlerini e su yüzüne çıkarmak.

Öğrenme öğrenciler düşündüklerini görselleştirebildiklerinde daha etkili hale gelir. Buna hedefler koymayı, bir problem çözerken adımlar yazmayı, notlar almayı dahil edebiliriz. Öğretmenler için öğrencilerin hedeflerini, fikirlerini ve ilerlemelerini görmek faydalı olur. Dersleri öğrencinin anlayışına ilişkin varsayımlara dayandırmak yerine düşünme eylemini görsel hale getiren stratejileri esas almak, böylece hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından öğrenme sürecindeki ihtiyaçların doğru şekilde belirlenmesini sağlar.

Bireysel Sorgulama Temelli Öğrenme (Personal Inquiry Learning)

İşbirlikçi sorgulama ve etkin araştırma yoluyla öğrenmek.

Bireysel sorgulama temelli öğrenme, öğrencinin ilgisini çeken ve cevabı açık uçlu olan bir sorunla ilgili aktif bir  keşif sürecini kapsar. Öğrenciler sorgulama sürecinin kontrolünü ele alırlar ve sorgulama aracı olarak interneti kullanabilirler. Sorgulamaöğretmenin öğrencilere doğru sorular sormalarına yardımcı olmasıyla başlayabilir, öğrencilerin ev ortamında veri toplamaları ve analizleriyle devam edebilir, son olarak da öğrencilerin sonuçlarını öğretmenlerine ya da tüm sınıfa sunmalarıyla tamamlanabilir. 

Uzaktan Laboratuvarlarda Bilim (Science in Remote Labs)

Gerçeğe uygun bilimsel ekipmanla deneyler yapmak.

Laboratuvar deneyimleri öğrencilere madde dünyasında veya madde dünyasına ait verilerle deney yapma; bilimsel araçları, veri toplama ekipmanları, modeller ve teorileri kullanma imkânını sağlar. Günümüzde uzaktan laboratuvarlar astronomi, biyoloji, kimya, bilgisayar ağı, jeoloji, mühendislik, hidrolik, mikro elektronik, fizik ve robotik gibi birçok alanda mevcuttur. Bu laboratuvarlar uzaktan bilim uygulamaları çalışmalarını sağlar ve hem öğretmenler hem de öğrenciler için pek çok avantaja sahiptirler. 

Uzaktan laboratuvar örnekleri: 

http://www.go-lab-project.eu/

http://www.labwork.com.hk/experiments

http://www.virtualmicroscope.org/

Dil Öğrenimini Desteklemek için Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (MOOCs to support language learning)

Dili dinlemek, okumak ve anlamak için çevrim içi kaynaklar kullanmak.

Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (MOOCs) genellikle sınıf mevcudunu kısıtlamayan erişime açık çevrim içi derslerdir. Sıklıkla üniversite öğretim materyallerine dayalı ya da çevrimiçi ücretsiz olarak erişime sahip ve üniversite öncesi kademeleri kapsayan dersler şeklinde karşımıza çıkar. Çoğunlukla altyazı veya transkriptlerle desteklenen kısa videolardan oluşur. Bazı MOOCs dersleri belirli dilleri öğretmek için tasarlansa da tamamı 13 yaş üstü dil öğrenenler için kaynak olarak kullanılabilir. 

Bazı MOOCs siteleri:

futurelearn.com 

coursera.org

edx.org

classcentral.com

Maker Kültürü (Maker Culture)

Yaparak öğrenmek.

Maker kültürü bir şeyleri üretirken ve yeni şeyler yaratırken birlikte öğrenmeye teşvik eder. Ana fikri deney yapmaya, yeni şeyler denemeye ve bir şeyler yaparak teorileri test etmeye dayalıdır. Öğrenmenin eğlenceli bir yaklaşımıdır. Öğrencilere yanlış yapma riskini alma ve hatalarından öğrenme fırsatı tanır. Geri bildirim anında deneyerek, dönüşümlü düşünme ve aynı veya benzer projelerde çalışan insanlar yoluyla sağlanır. Bu kültür, uygulamalı ve yaratıcı konularda iyi çalışan bir yaklaşım olmasının yanında her öğrenme alanına uygulanabilecek beceriler geliştirir. 

Kaynakça:

Kukulska-Hulme, A., Beirne, E., Conole, G., Costello, E., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Herodotou, C., Holmes, W., Mac Lochlainn, C., Nic Giolla Mhichíl, M., Rienties, B., Sargent, J., Scanlon, E., Sharples, M. and Whitelock, D. (2020). Innovating Pedagogy 2020: Open University Innovation Report 8. Milton Keynes: The Open University.

Görsel Kaynakça:

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Bir cevap yazın